เกาหลีเหนือเปิดเรียนแล้วแต่ยังห้ามรวมตัวในที่สาธารณะ

เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกเผยวันนี้ว่า เกาหลีเหนือเปิดสถานศึกษาแล้ว แต่ยังห้ามการรวมตัวในที่สาธารณะ และบังคับให้คนต้องสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ ตามมาตรการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

นายเอ็ดวิน ซัลวาดอร์ ตัวแทนองค์การอนามัยโลกประจำเกาหลีเหนือเผยว่า เกาหลีเหนือไม่ได้ยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อหรือไม่ แต่กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งความคืบหน้าให้ทราบทุกสัปดาห์เรื่องมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายนระบุว่า สถาบันการศึกษาทุกแห่งเปิดการเรียนการสอนแล้ว นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยและมีการติดตั้งจุดล้างมือในสถานศึกษา ผลการตรวจหาเชื้อกับประชาชน 922 คนจนถึงขณะนี้ได้ผลเป็นลบ คนทำงานขนสินค้าตามท่าเรือและชายแดนทางบกหลายร้อยคนถูกกักตัวดูอาการอย่างสม่ำเสมอ สถานที่สาธารณะทุกแห่งรวมทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงแรม ยังคงตรวจไข้ด้วยเครื่องอินฟราเรด มีจุดล้างมือและฆ่าเชื้อ ประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะและห้ามการรวมตัวในที่สาธารณะ

ตัวแทนองค์การอนามัยโลกเผยด้วยว่า เกาหลีเหนือได้ออกแผนเตรียมพร้อมและรับมือระดับประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ โดยอ้างอิงตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก มีการตั้งแพทย์ประจำชุมชนดูแลประชาชนคนละ 130 ครัวเรือน ตั้งทีมตอบโต้เร็ว 235 ทีม ทำหน้าที่ตรวจสอบกรณีต้องสงสัย ประกอบด้วยนักระบาดวิทยา แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ องค์การอนามัยโลกจัดสรรชุดตรวจให้ 1,000 ชุด ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือพีพีอี (PPE) และสารที่ใช้ในห้องทดลองปฏิบัติการ รวมทั้งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรื่องการรับมือกับโรคโควิด-19

ด้านกระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้แจ้งว่า แผนการส่งความช่วยเหลือมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 309 ล้านบาท) ให้เกาหลีเหนือผ่านโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติถูกระงับไปหลังจากสองประเทศเกิดความตึงเครียดขึ้นอีกครั้ง เพราะเกาหลีเหนือไม่พอใจที่กลุ่มแปรพักตร์ในเกาหลีใต้ปล่อยลูกโป่งส่งใบปลิวโจมตีข้ามพรมแดนเข้าไปในเกาหลีเหนือ